Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Νευρολογίας

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β ειδικότητας Νευρολογίας για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 6669/20.03.23 (2η Ορθή Επανάληψη)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο