ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Προσωπικό

Διευθύντρια

Δρ. Νατσιοπούλου Αικατερίνη

Προϊσταμένος Κλινικής

Καραπιπέρη Κωνσταντίνα

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Ζαφειρίου Δημήτριος

Επικοινωνία

Τεχνολόγοι Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Νοσηλευτές

Διοικητικό προσωπικό

Ιατροί Διευθυντές

Ιατροί Επιμελητές Α΄

Ιατροί Επιμελητές Β΄

Επικουρικοί Ιατροί

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Χειριστές Εμφανιστές

Θέση Τμήματος

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Πτέρυγα: Κεντρικό Κτήριο

Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας

Όροφος: Υπόγειο

Πτέρυγα: Κεντρικό Κτήριο

Ιστορία-Σκοπός Τμήματος:

Το Ακτινοδιαγνωστικό λειτουργεί από το 1996 και έχει δέκα (10) οργανικές θέσεις για ειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες είναι όλες καλυμμένες και οχτώ (8) θέσεις ειδικευομένων. Στο τμήμα παρέχεται πλήρης χρόνος ειδίκευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Σήμερα συνεπικουρούν στο τμήμα δύο (2) ειδικευμένοι επικουρικοί ιατροί. Παρέχει ένα μήνα εκπαίδευσης σε ειδικευόμενους ιατρούς Γενικής Ιατρικής για τις  βασικές απεικονιστικές μεθόδους. Το Ακτινολογικό Τμήμα έχει την ευθύνη των περιστατικών που εντάσσονται στο Τομέα της Επεμβατικής Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας.

Περιγραφή:

Στο Τμήμα αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα εξής ακτινοδιαγνωστικά συστήματα:

 • Δυο (2) αξονικοί τομογράφοι 64 τομών
 • Δύο (2) υπερηχοτομογράφοι
 • Ένα (1) σύγχρονο ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότημα
 • Δύο (2) αναλογικά ακτινογραφικά συστήματα με ψηφιακούς ανιχνευτές
 • Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Σύστημα
 • Μαστογράφος
 • Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DEXA)
 • Ορθοπαντογράφος
 • Φορητά Τροχήλατα Ακτινογραφικά Συστήματα
 • Φορητά Ακτινοσκοπικά C-arm
 • Οδοντιατρικό Σύστημα
 • Ψηφιακός Αγγειογράφος
 • Στεφανιογράφος, εγκατεστημένος στο Αιμοδυναμικό Τμήμα

Κλινικό Έργο:

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα εξυπηρετεί τους νοσηλευόμενους ασθενείς, τους εξωτερικούς ασθενείς χωρίς μεγάλη λίστα αναμονής και συμμετέχει στο σύστημα γενικής εφημέρευσης του λεκανοπεδίου Αττικής ανά τέσσερις (4) ημέρες εξυπηρετώντας και τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται.

Επιστημονικό Έργο:

Το Επιστημονικό προσωπικό του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος διενεργεί σημαντικό επιστημονικό έργο συμμετέχοντας με Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά καθώς επίσης σε Πανελλήνια και Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Συμπόσια, Ημερίδες και Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

 • με ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών
 • εκπαιδεύσεις σε workshops
 • Ομιλίες σε στρογγυλές τράπεζες

Παρεχόμενες Απεικονιστικές Εξετάσεις:

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα διενεργείται πληθώρα απεικονιστικών εξετάσεων και επεμβατικών πράξεων

Κλασσικές Ακτινογραφίες με ψηφιακή τεχνολογία, που επιτρέπει ανώτερη ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αποθήκευσής τους:

 • Θώρακος
 • Κοιλίας
 • Οστών και μαλακών μορίων
 • Ψηφιακή Ολόσωμη Ακτινογραφία Σπονδυλικής Στήλη

Υπερηχογραφήματα:

 • Σώματος και επιφανειακών οργάνων
 • Έγχρωμη υπερηχητική φλεβογραφία και αρτηριογραφία (triplex)
 • Ενδοκοιλοτικά (διακολπικά)- έσω γεννητικών οργάνων
 • Βιοψίες FNB και παρακεντήσεις FNA (θυροειδούς, λεμφαδένων, μαστού κ.λ.π.) υπό την καθοδήγηση υπερήχων

Αξονικές Τομογραφίες:

 • Εγκεφάλου
 • Θώρακος
 • Κοιλίας
 • Άκρων
 • Αξονικές Αγγειογραφίες
 • Τρισδιάστατη (3D) ανασύνθεση και μετεπεξεργασία εικόνων
 • Βιοψίες FNB και παρακεντήσεις FNA υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου

Ειδικές Εξετάσεις με ψηφιακή τεχνολογία, που επιτρέπει ανώτερη ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αποθήκευσής τους:

 • Πεπτικού Συστήματος
 • Ακτινολογικός Έλεγχος Οισοφάγου-Στομάχου
 • Βαριούχος Υποκλυσμός
 • Χολαγγειογραφίες Έμμεσες – Άμεσες
 • Ουροποιητικού Συστήματος
 • Ε.Φ. Ουρογραφία
 • Ανιούσα Ουρογραφία
 • Κυστεογραφία και Παλίνδρομη Ουρηθρογραφία
 • Ανιούσα (Antegrade) Πυελογραφία
 • Γυναικολογικού Συστήματος- Υστεροσαλπιγγογραφίες
 • Μαστογραφίες
 • Πανοραμικές- Κεφαλομετρικές
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • ERCP ( ενδοσκοπική παλίνδρομη χολλαγειοπαγκρεατογραφία)

Εξετάσεις Επεμβατικής Ακτινολογίας

Βιοψίες, παροχετεύσεις, διαδερμικοί καυτηριασμοί με ραδιοσυχνότητες νεοπλασμάτων, εμβολισμοί, αγγειογραφίες, αγγειοπλαστικές-τοποθέτηση stents, εμβολισμοί, παροχετεύσεις χοληφόρων-νεφροστομίες, TIPS, θρομβολύσεις, αποκατάστση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με τοποθέτηση ενδοαυλικών ενδεδυγμένων ναρθηκών

Ολοήμερη Λειτουργία:

Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα συμμετέχει στην Ολοήμερη λειτουργία πέραν του  τακτικού ωραρίου του Νοσοκομείου, στις ώρες 15:00-20:00, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες εκτός των ημερών γενικής εφημερίας και αργιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού δια ζώσης, ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος και τη Γραμματεία του Αξονικού τομογράφου.

 Οι εξετάσεις που διενεργούνται κατά την Ολοήμερη λειτουργία (Απογευματινά ιατρεία) καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των ασθενών, προσκομίζοντας ηλεκτρονικό παραπεμπτικό χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Για τους μη ασφαλισμένους (ιδιώτες) το κόστος μίας αξονικής τομογραφίας είναι: 71,11€

Απαντήσεις :

Δίδονται καθημερινά 8:00-14:30 σε συνεννόηση με τη γραμματεία του Αξονικού.

Οδηγίες προ εξετάσεων:

Προετοιμασία Υπερηχογραφημάτων (U/S) Σώματος & Επιφανειακών Οργάνων

 • 6 ώρες πριν την εξέταση ο ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός.
 • Εάν θέλει να φάει 6 ώρες πριν την εξέταση, μπορεί να φάει ένα μικρό και όχι λιπαρό γεύμα.
 • Επιτρέπεται να πιει όσο νερό θέλει.
 • 2 ώρες πριν την εξέταση η ασθενής πρέπει να πιει 4 ποτήρια νερό χωρίς να ουρήσει.
 • Μπορεί η ασθενής να φάει ότι θέλει.
 • 2 ώρες πριν την εξέταση o ασθενής πρέπει να πιει 4 ποτήρια νερό χωρίς να ουρήσει.
 • Μπορεί o ασθενής να φάει ότι θέλει.
 • Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία να προσέρχονται κατά προτίμηση την 6η-11η μέρα του κύκλου προσκομίζοντας προηγούμενους ελέγχους και μαστογραφίες εφόσον υπάρχουν.
 • Προσκόμιση παραπεμπτικών
  • FNA (παρακέντηση υπό την καθοδήγηση υπερήχων (κωδικός ΕΟΠΥΥ 500000142)
  • Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων θυρεοειδούς (κωδικός ΕΟΠΥΥ 140000057)
 • Έλεγχο πηκτικότητας αίματος (PT, PTT, aPTT, INR, ινωδογόνο)
 • Πρόσφατη γενική αίματος
 • Αν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά-ασπιρίνη να πάρει την συγκατάθεση του καρδιολόγου για την πενθήμερη διακοπή τους

Γυναικολογικό

 • Την ημέρα της εξέτασης η ασθενής να μην έχει χρησιμοποιήσει κρέμα σώματος και αποσμητικό ή ταλκ
 • Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία να προσέρχονται για την εξέταση κατά προτίμηση την 6η-11η μέρα του κύκλου προσκομίζοντας προηγούμενες  μαστογραφίες εφόσον υπάρχουν
 • Το ραντεβού θα κλείνετε την 7η-11η ημέρα της περιόδου
 • Από την αρχή της περιόδου έως την ημέρα της εξέτασης η εξεταζόμενη να μην έχει σεξουαλική επαφή
 • Μια ώρα πριν την εξέταση η εξεταζόμενη πρέπει να παίρνει ένα υπόθετο Buscopan από το ορθό
 • Την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης η εξεταζόμενη πρέπει να πάρει αντιβίωση Vibramycin100mg 2tab
 • Για την εξέταση είναι απαραίτητο σκιαγραφικό 370mg 50ml Fl1, που στην περίπτωση των εξωτερικών εξεταζόμενων πρέπει να το φέρνουν οι ίδιες
 • Είναι απαραίτητη η λήψη ιστορικού αλλεργίας
 • Μετά την εξέταση η εξεταζόμενη θα πρέπει να συνεχίσει την αντιβίωση μέχρι την ολοκλήρωση του σχήματος (όλο το κουτί)
 • Την ίδια μέρα μετά την εξέταση η εξεταζόμενη δεν θα πρέπει να έχει σεξουαλική επαφή
 • Την ημέρα της εξέτασης επιτρέπεται το απλό ντους χωρίς κολπική πλύση

Προετοιμασία Αξονικής Τομογραφίας

 • Έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό της εξέτασης (να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του)
 • Προσκόμιση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού το οποίο θα σας χορηγηθεί εάν και εφόσον προβλέπεται. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί καλή ενυδάτωση πριν την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού ( δηλαδή 2-3 λίτρα νερό την ημέρα για 2-3 ημέρες πριν την εξέταση)
 • Αν είστε αλλεργικό άτομο ή έχετε ευαισθησία σε φάρμακα, θα πρέπει να λάβετε τριήμερη αντιαλλεργική αγωγή πριν την εξέταση όπως υποδεικνύεται παρακάτω στο ***αντιαλλεργική αγωγή Συνεννόηση με τον ιατρό σας και ενημέρωση της γραμματείας του τμήματος
 • Προσκόμιση πρόσφατων (μερικών ημερών ) εξετάσεων αίματος, ουρίας, κρεατινίνης
 • Αν λαμβάνετε αντιδιαβητικό φάρμακο Μετφορμίνη (κυκλοφορεί σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα πχ Glucophage ή Eucreas ή Glucofree) θα πρέπει να την διακόψετε 48 ώρες πριν την εξέταση σε συνεννόηση με τον ιατρό σας
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας.
 • Προσκόμιση προηγούμενων αξονικών τομογραφιών (CT) και άλλων απεικονιστικών εξετάσεων (Triplex, MRI, U/S) αν υπάρχουν για σύγκριση και συνεκτίμηση
 • Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεταφοράς του ραντεβού σας παρακαλώ να ενημερώνετε εγκαίρως την γραμματεία του Αξονικού τομογράφου

Την ημέρα της εξέτασης:

  • Μη λήψη γεύματος έξι (6) ώρες πριν την εξέταση
  • Ο εξεταζόμενος να προσέρχεται μιάμιση (1,5) ώρα περίπου πριν την εξέταση για τη λήψη του πόσιμου σκιαγραφικού (gastrografin)  όπου ενδείκνυται.
  • Εάν ο εξεταζόμενος είναι νεφροπαθής πίνει μόνο 1 ποτήρι πόσιμο σκιαγραφικό 10 λεπτά πριν την εξέταση
 • Δεν λαμβάνεται πόσιμο σκιαγραφικό (γαστρογραφίνη) και ισχύουν όλα τα παραπάνω (βλέπε CT Άνω Κοιλίας, Κάτω κοιλίας)
 • Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία του εξεταζομένου (κατά προτίμηση νηστικός).
 • Να προσκομίζουν προηγούμενες εξετάσεις Triplex αγγείων κάτω άκρων ή αγγειογραφίες.
 • Δύο (2) μέρες πριν την εξέταση:

            Το βράδυ: 1 tab Zirtec

 • Tην προηγούμενη μέρα της εξέτασης:

            Το μεσημέρι: 2 tabs Medrol 16mg

            Βράδυ : 2 tabs Medrol 16mg, 1 tab Zirtec και 1 tab Losec

 • Την ημέρα της εξέτασης

            Τρεις (3) ώρες περίπου πριν την εξέταση: 2 tabs Medrol 16mg  και 1tab Losec

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο