ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασίας τοποθέτησης Ειδικευμένων Ιατρών για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Το ΓΝΕ “ΘΡΙΑΣΙΟ” με την υπ’ αριθμό Γ5α/Γ.Π. 29527 απόφαση αναγνωρίζετε  ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση της Επεμβατικής Καρδιολογίας. 

Για την διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία, Δείτε την υπ’ Αριθμ. Γ4α/οικ.24194 απόφαση παρακάτω

ΦΕΚ

Αναγνώριση νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση της Επεμβατικής Καρδιολογίας

ΦΕΚ 6287/01.11.2023/τ.β’

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε PDF

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ηλεκτρονικός Κατάλογος υποψηφίων Ιδιωτών Ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο