Φαρμακείο

Προσωπικό

Διευθύντρια

Ευσταθίου Σταυρούλα

Θέση

Κεντρικό κτίριο -1 Υπόγειο

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το φαρμακείο στελεχώνεται από Φαρμακοποιούς, Βοηθούς Φαρμακείου και Διοικητικούς Υπαλλήλους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και στους λοιπούς δικαιούχους φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τη διαχείριση των υλικών.

Την παρασκευή και διάθεση παρεντερικών και άλλων στείρων και μη στείρων παρασκευασμάτων.

Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων.

Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και γενικώς διακίνησης και παρακολούθησης του υλικού, για την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους αρρώστους και την καλή φύλαξη και συντήρησή του στα διάφορα νοσηλευτικά και άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους.

Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης.

Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων συσκευών αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων.

Τη διακίνηση για την Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και

Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Φαρμακείο εφημερεύει σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών, καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευόμενων στις κλινικές ασθενών.

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Φαρμακείο δύναται να λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο, καλύπτοντας τις ανάγκες των εξωτερικών ασθενών με συνταγές ΦΥΚ (φάρμακα υψηλού κόστους).

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024

Για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2024, το  Ολοήμερο Φαρμακείο του Νοσοκομείου, για την εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών,  που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816 κατηγορίας 1Β, θα μπορεί να λειτουργήσει τις ημέρες 1,4,5,8,9,10,11,12,16,17,19,26,29,31 και ώρες 15.00-17.00,  κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2132028640 και 2132028643, από Δευτέρα-Παρασκευή 12.00-14.00.

Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας δύναται να τροποποιηθούν αν κριθεί αναγκαίο, από τον αριθμό των εξωτερικών ασθενών που θα προσέλθουν και του προγράμματος εφημέρευσης του Φαρμακευτικού Τμήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν τις 3 ημέρες/ εβδομάδα, που είναι το μέγιστο που μπορεί να λειτουργήσει το ολοήμερο φαρμακείο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο