ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Νοσοκομείο, σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν σχόλια – παρατηρήσεις – απόψεις επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και ενδεικτική προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη.

 Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ, Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΤΗΛ.: 213 2028509

Για αποστολή προτάσεων ή πληροφοριών χρησιμοποιείτε τα παρακάτω Emails : 

promithies4@thriassio-hosp.gr

promithies1@thriassio-hosp.gr

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 Ενόψει της διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (Παρασκευή και Διανομή Γευμάτων) για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. Ελευσίνας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ , το Νοσοκομείο,

Διαβάστε περισσότερα »

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Ενόψει της διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (Παρασκευή και Διανομή Γευμάτων) για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. Ελευσίνας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ , το Νοσοκομείο,

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο