Βιοχημικό

laboratory

Θέση

Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος

Επικοινωνία

Διευθυντής Τμήματος

Δρ. Παναγιώτα Γιαννοπούλου Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Μικροβιολογικού – Βιοχημικού Εργαστηρίου

Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος : Αναγνώστου Χρήστος Φυσικοθεραπευτής, MSc

Τεχνολογικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Ιατροί Ειδικευμένοι

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Επιστημονικό μη Ιατρικό προσωπικό

Γραμματεία

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Βιοχημικό αποτελεί τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα. Λειτουργεί από το 1996 υπό ενιαία διεύθυνση με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Διευθύντριες του Εργαστηρίου επιτέλεσαν με χρονολογική σειρά οι: Δρ. Ε. Τρίκκα – Γραφάκου (Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος) έως 31/12/2018, Κα Ζ. Σάλεμ

(Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος) έως 21/7/2021. Από 22/7/2021το Εργαστήριο διευθύνεται από την Δρ. Π. Γιαννοπούλου (Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος).

Στο Νοσοκομείο μας  παρέχεται πλήρης χρόνος ειδίκευσης στη Βιοπαθολογία. Επιπροσθέτως παρέχει 1 μήνα εκπαίδευσης σε ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής για τις βασικές Βιοχημικές μεθόδους. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εξυπηρετώντας τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και τους ασθενείς από τα επείγοντα (εφημερία) και από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Πληροφορίες που αφορούν στη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη συμπλήρωση των σχετικών παραπεμπτικών δίδονται από τη Γραμματεία. Το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά στην επιλογή εξετάσεων στα πλαίσια διερεύνησης συγκεκριμένων περιστατικών.

Καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους αποδέκτες του, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες  από το εργαστήριο υπηρεσίες.

Το Βιοχημικό Εργαστήριο εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι διαπιστευμένο από το 2019   κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (*).  

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=224187

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Επιστημονικό προσωπικό του Βιοχημικού Εργαστηρίου διενεργεί σημαντικό επιστημονικό έργο συμμετέχοντας με Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά καθώς επίσης σε Πανελλήνια και Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Συμπόσια, Ημερίδες και Μετεκπαιδευτικά μαθήματα.

Στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ-ΥΓΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο