Βιοχημικό

laboratory

Θέση

Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος

Επικοινωνία

Το Βιοχημικό Τμήμα αποτελεί Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξυπηρετώντας τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και τους ασθενείς από τα επείγοντα (εφημερία). Επίσης καθημερινά πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό εξετάσεων σε άτομα που προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών

Στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ-ΥΓΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΩΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο