Αιματολογικό

Θέση

Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος

Επικοινωνία

Το Αιματολογικό Τμήμα αποτελεί Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξυπηρετώντας τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και τους ασθενείς από τα επείγοντα (εφημερία). Επίσης καθημερινά πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό εξετάσεων σε άτομα που προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Πρωταρχικός στόχος του Αιματολογικού Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τους συνεργαζόμενους θεράποντες ιατρούς και να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμισή τους. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι διαπιστευμένο από το 2019   κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από: τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού- εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη

Γεωργούτσου Παρασκευή,Αιματολόγος

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνος Παραϊατρικού Προσωπικού

Βολουδάκη Γεωργία,ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναπληρώτρια Υπεύθυνος Παραιατρικού Προσωπικου

Zαρναβέλη Παρασκευή,ΔΕ Παρασκευάστρια

Πάλλη Φιλαρετη,ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Δημοπούλου Χαρίκλεια,ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ NOACS

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Εξέταση επιχρισμάτων μυελού των οστών(Μυελόγραμμα)-Χρώση Fe Μυελού

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΑΞΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με την πιθανά απαιτούμενη προετοιμασία πριν τις εξετάσεις, την καταλληλότητα και τη σταθερότητα των δειγμάτων, τον χρόνο που θα είναι ολοκληρωμένα και διαθέσιμα τα αποτελέσματα και για ποιες εξετάσεις, είναι αναγκαία η προσυνεννόηση με το Εργαστήριο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο