ΜΕΘ Λατσείου

Προσωπικό

Διευθυντής

Μάρκου Νικόλαος, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

Αναπληρωτής Διευθυντής

Στεφανάτου Ελένη, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

Προϊσταμένη Κλινικής

Μακροπούλου Γεωργία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Πανταζοπούλου Παναγιώτα

Επικοινωνία

Ιατροί

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Θέση Τμήματος:

Κτίριο Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, 1ος Όροφος

Ιστορία-Σκοπός – Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Η ΜΕΘ του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Λάτση και απαρτίζεται από 8 κλίνες Εντατικής Θεραπείας, σε χωριστούς κλειστούς θαλάμους – boxes. Η ΜΕΘ  άρχισε να λειτουργεί αποκλειστικά για εγκαυματίες στις 07/01/2008, αρχικά με 3 κρεβάτια, υπό την διεύθυνση της κ Φωτεινής Τσιδεμιάδου, που έθεσε τις οργανωτικές βάσεις του τμήματος. Ακολούθησε σταδιακό άνοιγμα και των υπόλοιπων κλινών, ενώ από τον Νοέμβριο του 2008, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δωρητή (Ίδρυμα Λάτση) το τμήμα λειτουργεί και ως γενική ΜΕΘ νοσηλεύοντας περιστατικά από όλο το φάσμα εντατικής θεραπείας (πλην καρδιοχειρουργικών). Ταυτόχρονα συνεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη φροντίδα σε  εγκαυματίες με ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ. Πέραν της τακτικής της δραστηριότητας η ΜΕΘ Λατσείου έχει συμβάλλει κατ’επανάληψη στην κάλυψη έκτακτων αναγκών του συστήματος υγείας σε συνθήκες κρίσης, νοσηλεύοντας ασθενείς με βαρύ έγκαυμα στα πλαίσια μαζικών εργατικών ατυχημάτων, αλλά και στην  μεγάλη καταστροφή στο Μάτι το 2018.

Η κ Τσιδεμιάδου παρέμεινε επικεφαλής της ΜΕΘ Λατσείου μέχρι τα τέλη του 2018, διαμορφώνοντας τον ιατρικό πολιτισμό του τμήματος και αφήνοντας πίσω της μία ΜΕΘ σε πλήρη ανάπτυξη καθώς και μία δεμένη και έμπειρη ιατρονοσηλευτική ομάδα. Το παράδειγμά της συνεχίζει να εμπνέει το τμήμα.

To 2020 υπήρξε σημαντική χρονιά. Αφενός υπήρχε σημαντική ανανέωση του εξοπλισμού της ΜΕΘ με νέα μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Λάτση. Αφετέρου, από την έναρξη της πανδημίας COVID -19 τον Μάρτιο του 2020, η ΜΕΘ μετατράπηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του δωρητή σε ΜΕΘ COVID και διατηρεί αδιαλείπτως αυτό τον ρόλο ως την στιγμή που γράφονται οι παραπάνω γραμμές (20/6/2022). Επιπλέον, στην διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, από τον Δεκέμβριο του 2020 ως τον Μάιο του 2021, το τμήμα ανέπτυξε σε έκτακτη βάση  πλην των 8 βασικών κλινών ΜΕΘ και 9 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ COVID-19 στους χώρους της ΜΑΦ του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων.

Ελπίζουμε ότι οι συνθήκες σύντομα θα επιτρέψουν την επάνοδο στο βασικό έργο της.

Επιστημονικό Έργο

Τα τελευταία 2 έτη, λόγω του χαρακτήρα της ΜΕΘ η επιστημονική δραστηριότητα του τμήματος έχει επικεντρωθεί στον COVID-19 και στην σήψη, με συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά σε αυτούς τους τομείς.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο