Δικαιώματα & υποχρεώσεις Ασθενούς

Τα δικαιώματα του Νοσοκομειακού ασθενούς (Ν.2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α, άρθρο 47)

logtext

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ Γ.Ν.Ε «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Από τα δικαιώματα των ασθενών αλλά και από τον κανονισμό λειτουργίας του κάθε νοσοκομείου απορρέουν οι υποχρεώσεις του ασθενούς.

 

Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή στην διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς προϋποθέτει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο