Όλες οι ανακοινώσεις

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού Κλίβανος Αποστείρωσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού (Κλίβανος Αποστείρωσης) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2024) ( CPVCPV 33141620-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ). Τα

Περισσότερα »

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2024) ( CPV 33696200-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων

Περισσότερα »

Πρόσκληση για πρόσληψη Αγγειοχειρούργου για κάλυψη εφημεριών

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής  με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Ο

Περισσότερα »

Προμήθεια Απινιδωτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Απινιδωτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 12/2024) ( CPV33182100-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Εξαρτημάτων Παροχέτευσης Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2024) ( CPV 60172000-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν

Περισσότερα »

Προμήθεια Εξαρτημάτων Παροχέτευσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαρτημάτων Παροχέτευσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 10/2024) ( CPV 33141642-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Εξαρτημάτων Παροχέτευσης Τα προς προμήθεια είδη

Περισσότερα »

Προμήθεια Βηματοδοτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Βηματοδοτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 9/2024) ( CPV 33182210-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Βηματοδοτών Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Παράταση ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 3/2024) ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 345345 ( CPV 79713000-5)  Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  παρατείνει  το χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV 79713000-5)

Περισσότερα »

Εγκαίνια της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για ενήλικες, στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το MDA Ελλάς, Σωματείο για τη φροντίδα

Περισσότερα »

Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ιατρικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από 01η.01.2022 και εφεξής, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας και δεν έχουν επιλεγεί

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο