Παίδοψυχιατρικo

Προσωπικό

Διευθύντρια

Ουζονίδου Κωνσταντούλα

Ιατρός Μονάδας Επιμελητής Α ΕΣΥ Ψυχίατρος Παιδιού – Εφήβου

Πέτρος Χασιώτης

Επικοινωνία

Θέση Τμήματος

Ισόγειο κτιρίου Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων

Ραντεβού 2105516157-8 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9πμ-14μμ.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 • Η Παιδοψυχιατρική Μονάδα του Γ.Ν.Ελευσίνας “Θριάσιο” δημιουργήθηκε το 2015, με σκοπό την αξιολόγηση παιδιών και εφήβων από 3 εώς 18 ετών και την παροχή κατάλληλης υποστήριξης.
 • Εξυπηρετεί αποκλειστικά την περιοχή ευθύνης που ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ (Τεύχος Β΄365/12.02.2019) περί τομεοποίησης των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Τ.Ε.Ι.)

 • Στα Εξωτερικά Ιατρεία, τα οποία λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες ,  παρακολουθούνται παιδιά και έφηβοι ηλικίας 3-18 ετών . Η λήψη αιτήματος γίνεται αποκλειστικά και μόνο τηλεφωνικά απευθείας στα 2105516157-8 μέσω intake και μόνο από τον κηδεμόνα του παιδιού. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες περί της διαθεσιμότητας ραντεβού, η κλήση στα ανωτέρω τηλέφωνα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9πμ-14μμ.
 • Στη Μονάδα μας δεν πραγματοποιείται πιστοποίηση ή αξιολόγηση μαθησιακών διαταραχών.
 • Στα Εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιείται κλινική αξιολόγηση – διάγνωση όλης της γκάμας των Διαταραχών της Ψυχιατρικής Παιδιού – Εφήβου και των Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών που εμπίπτουν στο ηλικιακό φάσμα παρακολούθησης.
 • Πραγματοποιείται συνταγογράφηση των απαιτούμενων ανά περίπτωση θεραπειών, κατά τα ισχύοντα για κάθε ασφαλιστικό φορέα.
 • Χορηγείται ανά περίπτωση η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή
 • Πραγματοποιείται υψηλή εποπτεία – παρακολούθηση των περιστατικών που χρήζουν τακτικής ιατρικής παρακολούθησης.
 • Πραγματοποιείται συμβουλευτική οικογένειας – ψυχοεκπαίδευση – υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 • Στο πλαίσιο της Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Παιδοψυχιατρικής παρέχεται αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική ή σε εφήβους που νοσηλεύονται  σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των θεραπόντων. Η αξιολόγηση μπορεί να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μονάδας.
 • Επιπλέον, γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ψυχιατρικών προβλημάτων των νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ)

Η Μονάδα εφημερεύει για παιδιά και εφήβους 3-18 χρονών που χρήζουν επείγουσας ψυχιατρικής αξιολόγησης και αντιμετώπισης, συγκεκριμένες ημέρες ανά μήνα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Στα πλαίσια της διαρκούς επιστημονικής εκπαίδευσης, επιτελείται συνεχιζόμενη κατάρτιση του Ψυχίατρου Παιδιού – Εφήβου της Μονάδας στα σύγχρονα δεδομένα.
 • Η Μονάδα συμμετέχει με εργασίες και παρουσιάσεις σε πολυάριθμα συνέδρια, ελληνικά και διεθνή.
 • Η Μονάδα συνεργάζεται αδιάλειπτα με όλους τους αρμόδιους φορείς που αφορούν στα παιδιά και εφήβους (κοινωνικές υπηρεσίες, οικείο ΚΕΔΑΣΥ, σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, εισαγγελικές αρχές ανηλίκων).
 • Η Μονάδα πραγματοποιεί ποικίλες κοινοτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού (ομιλίες σε ημερίδες ευαισθητοποίησης γονέων – διδασκόντων, σε σχολεία και σε στοχευμένες ενδονοσοκομειακές εκδηλώσεις)
 • Στη Μονάδα παρέχεται εποπτεία, μέσω σχετικών προγραμμάτων, σε ψυχολόγους.

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το ζητούμενο είναι η μελλοντική ανάπτυξη Μονάδας Νοσηλείας, με την ταυτόχρονη πλήρη στελέχωση της Διεπιστημονικής Ομάδας, με σκοπό την  εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών σε όλη τη Δυτική Αττική

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο