Μονάδα Εμφραγμάτων

Προσωπικό

Διευθυντής

Χ. Δ. Ολύμπιος

Προϊσταμένος Κλινικής

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Επικοινωνία

Ιατροί

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Kardiology
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο