Μικροβιολογικό – Ορολογικό

laboratory

Θέση

Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος

Επικοινωνία

Διευθυντής Τμήματος

Δρ. Παναγιώτα Γιαννοπούλου Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Μικροβιολογικού – Βιοχημικού Εργαστηρίου

Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος : Αναγνώστου Χρήστος Φυσικοθεραπευτής, MSc

Τεχνολογικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Ιατροί Ειδικευμένοι

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Επιστημονικό μη Ιατρικό προσωπικό

Γραμματεία

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Μικροβιολογικό αποτελεί τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα. Λειτουργεί από το 1996. Διευθύντριες του Εργαστηρίου επιτέλεσαν με χρονολογική σειρά οι:

 Δρ. Ε. Τρίκκα – Γραφάκου ( Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος) έως 31/12/2018 και  Κα Ζ. Σάλεμ (Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος έως 20/7/2021.

Από  21/7/2021 το Εργαστήριο διευθύνεται από την Δρ. Π. Γιαννοπούλου

(Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος).

Το τμήμα έχει 7 οργανικές θέσεις ειδικευμένων Βιοπαθολόγων και 3 θέσεις ειδικευομένων. Στο Νοσοκομείο μας  παρέχεται πλήρης χρόνος ειδίκευσης στη Βιοπαθολογία. Επιπροσθέτως παρέχει 1 μήνα εκπαίδευσης σε ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής για τις βασικές Μικροβιολογικές μεθόδους. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εξυπηρετώντας τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και τους ασθενείς από τα επείγοντα (εφημερία) και από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Πληροφορίες που αφορούν στη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη συμπλήρωση των σχετικών παραπεμπτικών δίδονται από τη Γραμματεία. Το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά στην επιλογή εξετάσεων στα πλαίσια διερεύνησης συγκεκριμένων περιστατικών.

Καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους αποδέκτες του, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες  από το εργαστήριο υπηρεσίες.

Το Ορολογικό τμήμα του Εργαστηρίου εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι διαπιστευμένο από το 2019   κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (*).

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=224187

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

Το Επιστημονικό προσωπικό του Μικροβιολογικού τμήματος διενεργεί σημαντικό επιστημονικό έργο συμμετέχοντας με Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά καθώς επίσης σε Πανελλήνια και Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Συμπόσια, Ημερίδες και Μετεκπαιδευτικά μαθήματα.

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ – ΛΟΙΜΩΔΗ

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο