Μικροβιολογικό – Ορολογικό

laboratory

Θέση

Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος

Επικοινωνία

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Πληροφορίες που αφορούν στη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη συμπλήρωση των σχετικών παραπεμπτικών αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας οδηγίας.

Το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή εξετάσεων στα πλαίσια διερεύνησης συγκεκριμένων περιστατικών.

Καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες, από το εργαστήριο, υπηρεσίες.

Στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο