Κοινωνικής Εργασίας

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τμήματος

Δρ Παχή Αικατερίνη

Θέση Τμήματος

Προσωρινή μεταφορά στα Προκάτ Αιγαίας απέναντι από την εκκλησία και δίπλα στα επείγοντα

Επικοινωνία

Προσωπικό Τμήματος

Τι είναι Κοινωνική Εργασία;

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και την ενδυνάμωση των ατόμων με στόχο την διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Κεντρικό πυλώνα στην άσκηση της Κοινωνικής εργασίας αποτελούν οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέσα  ενίσχυσης της κοινωνικής ευημερίας των ατόμων και ανάπτυξης της κοινωνικής τους λειτουργικότητας.   

Γιατί χρειάζεται η Νοσοκομειακή Κοινωνική Εργασία;

Πολλοί ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υποστήριξη για να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της ασθένειας ή της αναπηρίας και των αλλαγών ζωής που επιφέρουν.

Η αποστολή μας

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και φροντίδας. Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε υποστήριξη, συμβουλευτική, ενδυνάμωση και συνηγορία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποστηρίζουμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να μάθουν να διαχειρίζονται τις συνέπειες των προβλημάτων  που προκύπτουν από κάποιο οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας με στόχο την βελτίωση τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής τους υγείας.

Διασυνδέουμε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και αυτοάνοσα νοσήματα με ομάδες υποστήριξης διαχείρισης της ασθένειας και παραπέμπουμε ασθενείς τρίτης ηλικίας σε προγράμματα βοήθειας στο σπίτι και άλλες δομές μετανοσοκομειακής φροντίδας.  

Ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας οι Νοσοκομειακοί Κοινωνικοί Λειτουργοί ενημερώνουμε για το ψυχοκοινωνικό ιστορικό των ασθενών και υποστηρίζουμε τους ασθενείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον στην ανακοίνωση της διάγνωσης και στην ομαλή προσαρμογή τους στο Νοσοκομείο. 

Λόγοι παραπομπής στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

 • Απουσία οικογενειακού ή άλλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος
 • Αστεγία ή κακές συνθήκες στέγασης
 • Οικονομικές δυσκολίες
 • Ανεργία
 • Έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης
 • Υποψία παραμέλησης/κακοποίησης ηλικιωμένων
 • Υποψία παραμέλησης / κακοποίησης παιδιών
 • Υποψία συζυγικής / συντροφικής βίας
 • Απώλεια και πένθος
 • Απόπειρα αυτοκτονίας
 • Οξύ ή χρόνιο πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας
 • Δυσκολίες προσαρμογής στην ασθένεια / αναπηρία
 • Ενδείξεις συναισθηματικής φόρτισης φροντιστών
 • Εθισμός και χρήση ουσιών
 • Πρόσφυγες, εθνικές μειονότητες, μετανάστες
 • Τουρίστες χωρίς περιβάλλον ή με άλλες δυσκολίες
 • Μετανοσοκομειακή φροντίδα ασθενών
 • Πληγέντες από φυσικές καταστροφές

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
 • Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και επικέντρωση στις επιπτώσεις της ασθένειας
 • Υποστήριξη προς τους φροντιστές των ασθενών για δυσκολίες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ασθένειας
 • Υποστήριξη των σχέσεων και των δεσμών της οικογένειας και διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών της
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
 • Προσαρμογής στην ασθένεια / αναπηρία
 • Διαχείρισης πένθους και απώλειας
 • Παρέμβασης σε κρίση λόγω ασθένειας

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ:
 • Εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και συναισθηματικών συνθηκών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των ασθενών
 • Δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου  παρέμβασης για την υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 • Συνεργασία με την Εθελοντική Διακονία Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την παροχή συντροφιάς και στήριξης μοναχικών ασθενών
 • Συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Νόστος για την ευαισθητοποίηση ασθενών που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε θέματα  απεξάρτησης
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα δημόσιας υγείας
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ
 • Ενημέρωση για παροχές υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς και άλλες πηγές βοήθειας της κοινότητας,  με σκοπό την αποτελεσματική πλαισίωση του ασθενή μετά την νοσηλεία, ανάλογα με την νόσο
 • Ενημέρωση για θεσμούς προστασίας (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη),  που μπορεί να απευθυνθούν για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ως ασθενείς,  και υποστήριξη τους στην χρήση των θεσμών προστασίας και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ
 • Συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα υγείας για τον προσδιορισμό των αναγκών φροντίδας μετά τη νοσηλεία και ενέργειες για την κάλυψη αυτών
 • Σύνδεση με κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης και παροχής κοινωνικής φροντίδας μετά το εξιτήριο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Παραπομπή και διασύνδεση με κατάλληλες και εναρμονισμένες με τις ανάγκες των ασθενών,  δημόσιες υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις του τόπου διαμονής τους.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οι ασθενείς που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας, διευκολύνονται στην εξεύρεση κατάλληλης δομής και υποστηρίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και το περιβάλλον τους στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της σημαντικής αλλαγής της ζωής τους

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 • Καταγραφή και αξιολόγηση πρωταρχικών αναγκών
 • Εκτίμηση ψυχοκοινωνικών αναγκών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση φοιτητών/τριών των Τμημάτων  Κοινωνικής Εργασίας  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Έρευνα- Αρθρογραφία

Έργα συμβουλευτική

Απώλεια Πένθος

Οδηγός διαχείρισης της απώλειας και του πένθους εν καιρώ πανδημίας (COVID-19)
Οδηγός διαχείρισης της απώλειας και του πένθους εν καιρώ πανδημίας (COVID-19)
Περισσότερα

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ (ΟΠΕΚΑ)
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
Περισσότερα
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο