Διαιτολογίας – Διατροφής

Προσωπικό

Προϊσταμένη του Τμήματος

Λαζαρίδου Μαρία

Θέση

Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής βρίσκεται χωροταξικά στο -1 επίπεδο του θριασίου Νοσοκομείου εντός του τμήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και τα μαγειρεία του Τμ. Κλινικής Διατροφής βρίσκονται στο υπόγειο του Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Επικοινωνία

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

Ραντεβού μέσω ΙΑΣΙΣ(τηλ. 1535)

Στο Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ λειτουργεί από το 1996 το τμήμα ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της υγείας.

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι κλινικοί Διαιτολόγοι, οι επιστήμονες και το λοιπό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που στελεχώνουν το τμήμα έχουν ως σκοπό  να εξασφαλίζουν την καλύτερη διατροφική φροντίδα τόσο των νοσηλευομένων ασθενών, όσο και εκείνων που επισκέπτονται ως εξωτερικοί ασθενείς το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής.

Β. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνουν το τμήμα είναι:

 • Κλινικοί Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι
 • Τεχνολόγος Τροφίμων
 • Αποθηκάριος
 • Διοικητικοί υπάλληλοι Γραφείου Διαχείρισης Τροφίμων και Επισιτισμού
 • Μάγειροι
 • Βοηθοί Μαγείρων
 • Τραπεζοκόμοι Νοσηλευτικών Τμημάτων
 • Τραπεζοκόμοι Τραπεζαρίας Σίτισης Εφημερευόντων Ιατρών
 • Γαλακτοκόμοι
 • Λαντζέρηδες
 • Εργάτης Αποθήκης
 • Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
 1. Οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας των παρεχόμενων γευμάτων (παραγγελία, προμήθεια, παραλαβή πρώτων υλών, διενέργεια δειγματοληψίας, αποθήκευση, διαχείριση, παρασκευή, σερβίρισμα και αποκομιδή.
 2. Συμμετοχή στην ομάδα HACCP του Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ που αφορά σύστημα αυτοελέγχου (Hazard Analysis Critical Control Point) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 περί του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων.
 3. Σύνταξη του προγράμματος σίτισης του Νοσοκομείου που αφορά εφημερεύοντες ιατρούς και νοσηλευόμενους ασθενείς (εναλλασσόμενα εβδομαδιαία μενού που τροποποιούνται ανάλογα με την εποχή).
 4. Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων με στόχο τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών που νοσηλεύονται με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή που δίδεται ενυπόγραφα από τον θεράποντα ιατρό.
 5. Σχεδιασμός σχημάτων τεχνητής υποστήριξης θρέψης (εντερική σίτιση) νοσηλευομένων ασθενών.
 6. Συμμετοχή στην εκτίμηση θρέψης των νοσηλευομένων ασθενών και απόφαση για το διαιτητικό σχήμα που θα ακολουθηθεί.
 7. Λειτουργία εξωτερικού Συμβουλευτικού Γραφείου Κλινικής Διατροφής: α) Σε καθημερινή βάση για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και χρήζουν διατροφικών οδηγιών και
  β) Κατόπιν ραντεβού για εξωτερικούς ασθενείς
 8. Συνεχής επιμόρφωση όλου του προσωπικού του Τμήματος Διατροφής σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας ISO.
 9. Εκπαίδευση φοιτητών διαιτολογίας διατροφής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και σπουδαστών ειδικών εφαρμογών διαιτητικής δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ.
 10. Συμμετοχή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου που αφορούν τη διατροφή(έρευνες, ημερίδες, συνέδρια κ.α.)
 11. Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού της κοινότητας (σχολεία, ΚΑΠΗ κ.α) με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Είναι συντονιστής της ομάδας HACCP του Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ και συνέπεια αυτού:

• Έχει την κύρια ευθύνη για το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών των παρεχόμενων γευμάτων:
• παραλαβή και εξονυχιστικός έλεγχος των πρώτων υλών και τροφίμων (τόσο μακροσκοπικός όσο και αποστολή δειγμάτων για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις που αφορούν πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα).
• διασφάλιση των σωστών συνθηκών αποθήκευσης των πρώτων υλών και τροφίμων(ξηρά αποθήκευση, ψύξη, κατάψυξη)
• τήρηση και ενημέρωση αρχείων καταγραφών των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων, των υδατόλουτρων διατήρησης του παρασκευασμένου φαγητού κ.α.)

2. Παρακολουθεί την Νομοθεσία που σχετίζεται με τα τρόφιμα.

3. Συμμετέχει στην συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού του Τμ. Διατροφής σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας ISO.

4. Συμμετέχει σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου.

Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ- ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

 • Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και τα μαγειρεία του Τμ. Κλινικής Διατροφής βρίσκονται στο υπόγειο του Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
 • Η παρασκευή φαγητού λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (IN HOUSE).Για την παρασκευή και διατήρηση του φαγητού εφαρμόζεται το σύστημα COOK/SERVE (ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ/ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ). Το σύστημα COOK/SERVE βασίζεται στο ότι το φαγητό από τη στιγμή της παρασκευής του θα πρέπει να διατηρηθεί εντός υδατόλουτρων θερμοκρασίας 60-65 C και εντός 4 ωρών να διανεμηθεί και να καταναλωθεί τόσο από τους ασθενείς, όσο και από το ιατρικό προσωπικό.
 • Για τη διανομή των γευμάτων εφαρμόζεται ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η σύνθεση του δίσκου του κάθε ασθενούς, ολοκληρώνεται εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου του Τμήματος Διατροφής και κάθε δίσκος φέρει ατομικό έντυπο με τα στοιχεία του ασθενούς και το διατροφικό σχήμα που πρέπει να ακολουθεί ο ασθενής. Η διανομή γίνεται μέσω ανελκυστήρων αποκλειστικής χρήσης με ανοξείδωτα κλειστά τροχήλατα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου. Ο χρόνος που παραμένει ο δίσκος σε κάθε ασθενή προκειμένου να καταναλωθεί, είναι μισή ώρα από το σερβίρισμά του.
 • Στο Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ σερβίρονται στους ασθενείς:

3 κυρίως γεύματα (ΠΡΩΪΝΟ-ΓΕΥΜΑ-ΔΕΙΠΝΟ) σε όλους τους ασθενείς και

3 ενδιάμεσα γεύματα (ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ-ΠΡΟ ΥΠΝΟΥ) για ασθενείς με ειδικές διατροφικές ανάγκες (π.χ. διαβητικοί ασθενείς, λεχωϊδες, παιδιατρικοί και ψυχιατρικοί ασθενείς κ.α.).

 • Εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος Κλινικής Διατροφής λειτουργεί Γαλακτοκομείο για τη σίτιση των παιδιατρικών ασθενών και των νεογνών της Παιδιατρικής κλινικής.

ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι κλινικοί Διαιτολόγοι  του τμήματος Διατροφής συμμετέχουν ενεργά  στην κοινότητα  με ομιλίες και δραστηριότητες τους, και συγκεκριμένα:

 • Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (Θεματικές εβδομάδες, όπως για παράδειγμα ” Σώμα και ταυτότητα” κ.α.)
 • ΚΑΠΗ δήμων της περιοχής.
 • Ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σχολείων της περιοχής για ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε θέματα διατροφής.
 • Συμμετοχή του τμήματος σε εκδηλώσεις που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών Λυκείων, παρουσιάζοντας το επάγγελμα του κλινικού Διαιτολόγου Διατροφολόγου

Z. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής βρίσκεται χωροταξικά στο -1 επίπεδο του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων δίπλα από το αμφιθέατρο. Λειτουργεί :
  σε καθημερινή βάση για χορήγηση διαιτολογίων και διατροφικών οδηγιών κατόπιν ενυπόγραφων συστάσεων των θεραπόντων ιατρών, σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και εξέρχονται από αυτό. Οι ασθενείς εκπαιδεύονται από τους κλινικούς διαιτολόγους για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή των χορηγούμενων διατροφικών οδηγιών.
 • Μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1535 της υπηρεσίας Γραμμή για την Υγεία 1535 δίνεται η δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού αυτόματα μέσω του τηλεφώνου όσοι εξωτερικοί ασθενείς επιθυμούν να επισκεφθούν το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής . Ο κωδικός προγραμματισμού ραντεβού που θα σας ζητηθεί από το αυτοματοποιημένο σύστημα είναι το 07014. Την ημέρα του ραντεβού σας θα πρέπει να προηγηθεί η επίσκεψή σας στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα εκδόσετε το Δελτίο Υπηρεσιών.

Στο Συμβουλευτικό Γραφείο μπορούν να απευθυνθούν άτομα με πρόβλημα παχυσαρκίας, είτε με παθολογικές καταστάσεις όπως διαβήτης, νεφροπάθειες, καρδιαγγειακά κ.α. Οι κλινικοί διαιτολόγοι συμπληρώνουν το ατομικό ιστορικό, χορηγούν εξατομικευμένο διαιτολόγιο και σε τακτά χρονικά διαστήματα που κρίνονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση, επανελέγχουν τους ασθενείς με νέο ραντεβού.
Ο εξοπλισμός του γραφείου περιλαμβάνει ζυγό ακριβείας με αναστημόμετρο, δερματοπτυχόμετρο, πυραμίδα με προπλάσματα τροφίμων (απεικόνιση διατροφικών οδηγιών) και λιπομετρητή. Εργαλεία απαραίτητα για το επιστημονικό έργο του Κλινικού Διαιτολόγου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Για να επισκεφθείτε το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ από το ισόγειο του Θριασίου Νοσοκομείου προς το Υπόγειο (-1) και στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε προς τμήμα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης.

Το προσωπικό

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος.

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής  Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Υγιεινολόγος. MSc Δημόσιας Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

ΣΙΩΖΟΥ ΕΛΕΝΑ

Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος.

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Υγιεινολόγος. MSc Δημόσιας Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ)

ΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος.

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολoγίας Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

MSc Κλινικής Διατροφής από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο