Παράπονα – Ευχαριστήρια

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε σχόλιο – πρόβλημά, ενημερώστε το Γραφείο Προστασίας  Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  και μεταφέρεται την εμπειρία σας. Η επαφή σας μαζί μας είναι πολύ χρήσιμη και μας βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Η καταγραφή των παραπόνων σας γίνεται στο ειδικό έντυπο, που υπάρχει στους χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς και στις εγκαταστάσεις του Γραφείου Προστασίας  Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης ενημερώστε μας για τις  θετικές  εντυπώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνεται και παρακολουθεί τα προκύπτοντα παράπονα και προβλήματα.

logtext

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ώστε να εκδηλώσετε τα ευχαριστήρια σας καθώς και τα παράπονα σας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο