Υπηρεσία Ψυχολόγων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ψυχολόγων

Νικολαΐδου Χρυσούλα

Επικοινωνία

Ψυχολόγοι

Ραντεβού μέσω ΙΑΣΙΣ(τηλ. 1535)

Ειδικά για το Ψυχομετρικό Έλεγχο: απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εξέταση από Ψυχίατρο ή Νευρολόγο του Νοσοκομείου, ο οποίος θα κάνει τη παραπομπή του ασθενή με ένα Σύντομο Ιστορικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος της παραπομπής και θα το παραδώσει ο ασθενής στο ψυχολόγο την ημέρα της εξέτασής του

ΘΕΣΗ : Υπόγειο κεντρικού κτιρίου 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Παρέχει Ψυχολογικές Υπηρεσίες από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου (1996).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1. Ψυχολογική Υποστήριξη σε:

  • Εσωτερικούς Ασθενείς (Κλινικές / Τμήματα)
  •  Εξωτερικούς Ασθενείς (Τακτικό Εξωτερικό Γραφείο) 
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

2. Ψυχολογική Εκτίμηση / Αξιολόγηση / Ψυχομετρικός Έλεγχος, σε: 

  • Εσωτερικούς Ασθενείς (Κλινικές / Τμήματα)
  • Εξωτερικούς Ασθενείς (Τακτικό Εξωτερικό Γραφείο) 
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

3. Συμμετοχή στην Εφημέρευση του Νοσοκομείου με Εφημερία Έργου.

4. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης τελειόφοιτων φοιτητών Ψυχολογίας κρατικών πανεπιστημίων

5. Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Κλινικών / Τμημάτων του Νοσοκομείου

6. Συμμετοχή σε Ερευνητική δραστηριότητα, Συνέδρια, Σεμινάρια

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο