Διαχείριση Αθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. επικονωνίας:

2132028-5252132028-319
2132028-539  2132028-765
2132028-753 

Δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

grprosopikou@thriassio–hosp.gr

prosopikou4@thriassio-hosp.gr

Θέση

Το Τμήμα Προσωπικού και το υπαγόμενο σε αυτό Γραφείο Αδειών στεγάζονται  στις Διοικητικές Υπηρεσίες στον Πρώτο Όροφο του Νοσοκομείου.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Τμήμα στελεχώνεται από οκτώ Διοικητικούς υπαλλήλους (4 κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 1 κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 1 κλάδου ΥΕ βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου:

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο