Διαχείριση Αθρώπινου Δυναμικού

Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -2132028319 grprosopikou@thriassio-hosp.gr

Για το Ιατρικό Προσωπικό

Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Θέση

Το Τμήμα Προσωπικού και το υπαγόμενο σε αυτό Γραφείο Αδειών στεγάζονται  στις Διοικητικές Υπηρεσίες στον Πρώτο Όροφο του Νοσοκομείου.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Τμήμα στελεχώνεται από δέκα Διοικητικούς υπαλλήλους (3 κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 2  κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 2 κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων και 1 κλάδου ΥΕ βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) και μια επικουρική υπάλληλο  κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου:

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο