Πνευμονολογική

Προσωπικό

Διευθυντής

Προϊσταμένη τμήματος

κ Κουπίδου Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

κ Δημοπούλου Ασημίνα

Επικοινωνία

Ιατροί

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Το τμήμα έχει γραμματειακή υποστήριξη με μηχανογράφηση στην οποία υπηρετεί η κα Πανταζή Ευαγγελία
τηλ. : 213 20 28.482

Ραντεβού μέσω ΙΑΣΙΣ(τηλ. 1535)

Βρίσκεται στο 4ο Όροφο του κεντρικού κτιρίου πτέρυγα Γ και διαθέτει 36 κλίνες και 32 κλίνες για ασθενείς με κορονοϊό.

Σκοπός
Σκοπός της Πνευμονολογικής κλινικής η θεραπεία και αποκατάσταση Αναπνευστικών νοσημάτων και της 2ης κλινικής θεραπεία ασθενών με κορονοϊό.

Πληροφορίες 

Διαθέτουμε πλήρες Βρογχολογικό Εργαστήριο και εκτελούμε επεμβατικές βρογχοσκοπήσεις δύο φορές την εβδομάδα, με ενδοβρογχικές βιοψίες, ψήκτρα, λήψη βρογχικών εκκρίσεων, διαβρογχική βιοψία και κυτταρολογική παθολογικών λεμφαδένων μεσοθωρακίου.

Εκτελούμε διαθωρακική βιοψία υπεζωκότα μέσω συσκευής Abrams και κυτταρολογικές εξετάσεις πλευριτικού υγρού.

Εκτελούνται Σπιρομέτρησεις, Εισπνευστικές ροές, Καμπύλη Ροής Όγκου, Αέρια αίματος με όλες τις παραμέτρους

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο