Παιδολοιμωξιολογικό

Προσωπικό

Υπεύθυνη του ιατρείου

Συρίδου Γαρυφαλλιά, ΜD, PhD, Επιμελήτρια Β Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος.

Ραντεβού μέσω ΙΑΣΙΣ(τηλ. 1535)

Κωδικός ΙΑΣΙΣ 08058

Το ιατρείο έχει ειδικό αντικείμενο λοιμώξεις σε βρέφη, παιδιά και εφήβους, που προβληματίζουν το γενικό παιδίατρο ή  χρήζουν ιδιαίτερου εργαστηριακού ελέγχου, εξειδικευμένης αγωγής ή μακροχρόνιας παρακολούθησης, όπως:

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο