Είσοδος στο Νοσοκομείο κατά την Διάρκεια της εφημερίας

Σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και για την προστασία του Συνόλου από τον Conid-19 . Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια της εφημερίας η είσοδος και έξοδος πολιτών και του προσωπικού γίνεται αποκλειστικά και μόνο από μία πύλη (την Βόρεια Πύλη) από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. 

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας με το προσωπικό φύλαξης το οποίο και θα σας καθοδηγήσει να ακολουθήσετε την σωστή διαδρομή. 

Διαδικασία εισόδου ασθενών και συνοδών ασθενών, εντός του Γ.Ν.Ε. Θριάσιο

Κατ’ εφαρμογή των ΚΥΑ και των οδηγιών της ΕΝΛ, για την προστασία και πρόληψη μετάδοσης του SARSCoV2 σε Ασθενείς, Συνοδούς και Προσωπικό παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω οδηγιών. 

δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για covid-19, με εξαίρεση τους ασθενείς εκείνους που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατική εξέταση (πχ βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση), οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • οι εμβολιασμένοι Rapid –test τελευταίου 48 ώρου
  • και οι ανεμβολίαστοι PCR – test τελευταίου 72ωρου.

Εξαιρούνται  διαγνωστικού ελέγχου.

Κατά την προσέλευσή σας ακολουθείτε τις σημάνσεις  και τις οδηγίες του προσωπικού για την ασφάλεια την δική σας και των υπολοίπων ασθενών.  

  • οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
  • οι ανεμβολίαστοι πρέπει να διαθέτουν Rapid –test τελευταίου 48ωρου
  • οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και Rapid –test τελευταίου 48 ώρου
  • οι ανεμβολίαστοι πρέπει να διαθέτουν PCR – test τελευταίου 72ωρου

Υπογραμμίζεται ότι κάθε νοσηλευόμενος ασθενής δεν χρήζει συνοδού.

Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του κάθε Τμήματος, ή ο θεράπων Ιατρός του ΤΕΠ σε λίαν ειδικές καταστάσεις κρίνει ότι ο νοσηλευόμενος ασθενής χρήζει συνοδού επί 24ωρου βάσεως ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει  να του χορηγεί ενυπόγραφη βεβαίωση παραμονής, η οποία είναι θεμιτό να συνυπογράφεται και από την Προϊσταμένη του κλινικού τμήματος.

Οι συνοδοί πρέπει να φέρουν πάντα μαζί τους τα ανωτέρω πιστοποιητικά και να τα επιδεικνύουν στους Υπευθύνους της Κεντρικής Εισόδου και του Κλινικού Τμήματος νοσηλείας του ασθενή τους, κάθε φορά που αυτό ζητείται.

  • Ειδική εξαίρεση αποτελούν οι Ψυχιατρικοί ασθενείς, για τους οποίους επιτρέπεται είσοδος ενός (1) επισκέπτη ο οποίος να διαθέτει αρνητικό PCR 72ωρών ή RAPID-test 48ωρών, πριν την επίσκεψη.

Ενημερωτικό υλικό

Ανακοινώσεις

Τηλεφωνικές γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους συγγενείς των νοσηλευομένων με COVID-19

Τηλεφωνικές γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους συγγενείς των νοσηλευομένων με COVID-19. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου λειτουργούν δύο γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους συγγενείς

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο