Προκηρύξεις

Προμήθεια Απινιδωτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Απινιδωτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 12/2024) ( CPV33182100-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Εξαρτημάτων Παροχέτευσης Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2024) ( CPV 60172000-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν

Περισσότερα »

Προμήθεια Εξαρτημάτων Παροχέτευσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαρτημάτων Παροχέτευσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 10/2024) ( CPV 33141642-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Εξαρτημάτων Παροχέτευσης Τα προς προμήθεια είδη

Περισσότερα »

Προμήθεια Βηματοδοτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Βηματοδοτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 9/2024) ( CPV 33182210-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Βηματοδοτών Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Παράταση ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 3/2024) ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 345345 ( CPV 79713000-5)  Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  παρατείνει  το χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV 79713000-5)

Περισσότερα »

Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ιατρικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από 01η.01.2022 και εφεξής, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας και δεν έχουν επιλεγεί

Περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Ο

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για προμήθεια Αυτοκόλλητων Επιδέσμων

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για προμήθεια Αυτοκόλλητων Επιδέσμων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 08/2024) ( CPV 33141111-1) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αυτοκόλλητων Επιδέσμων Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για προμήθεια Ιατρικής Γάζας

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για προμήθεια Ιατρικής Γάζας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 07/2024) ( CPV33141114-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Ιατρικής Γάζας Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συριγγών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 6/2024) ( CPV 33141310-6) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Συριγγων Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο