Διαγωνισμός για υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2022) ( CPV 55300000-3) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες  Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού Οι παρεχόμενες

Περισσότερα »

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ. ( Με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022) ( CPV 33696200-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 12/2022) ( CPV 50712000-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανολογικών

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2022) (CPV 33141420-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Χειρουργικών Γαντιών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού.

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 10/2022) ( CPV 72212420-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού,

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Επόπτη Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση Υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγείας (CPV 98300000- 6) στο Νοσοκομείο για τέσσερις μήνες. Κριτήριο επιλογής η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού. ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, CPV 33141620-2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 09/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια   Ιατρικού Εξοπλισμού

Περισσότερα »

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών ( Λαπαροσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8)

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών (Λαπαροσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 08/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ» Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο