Διαγωνισμός για Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 23/2023) ( CPV 90524400-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση

Περισσότερα »

Προμήθεια Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Πύργου

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Πύργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 22/2023) ( CPV 33141620-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Τα προς

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 21/2023) ( CPV 50712000-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι υπηρεσίες συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. Τα

Περισσότερα »

Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την για προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 20/2023) ( CPV33184100-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων. Τα προς προμήθεια είδη

Περισσότερα »

Δημόσιος διαγωνισμός για Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 12/2023)9 ( CPV 72212420-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι υπηρεσίες ανάπτυξης

Περισσότερα »

Παράταση ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια αγκτίρων, ραμμάτων και υλικών ραμμάτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 7/2023) (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, CPV 33141120-7 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 16275/20-06-23 προσφυγή της εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Περισσότερα »

Προμήθεια Ακτινολογικής Λυχνίας Στεφανιογράφου SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE FLOOR

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας Στεφανιογράφου SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE FLOOR ( CPV 31532100-5) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ακτινολογικής Λυχνίας Στεφανιογράφου Siemens Axiom

Περισσότερα »

Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, (Ειδικές Πρωτεΐνες)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, (Ειδικές Πρωτεΐνες) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 18/2023) ( CPV 33696300-8) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια 

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο