Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV 90524400-0) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 07/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, CPV 33696500-0) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, CPV 33696500-0) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 06/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Βιοχημικό)

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΑΕ Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ηλεκτροφόρησης ( ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ , CPV 33696600-1), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ηλεκτροφόρησης ( ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ , CPV 33696600-1), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 05/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια 

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, CPV 33696300-8) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, CPV 33696300-8) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 04/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια 

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Διαγνωστικής με Υπερήχους (CPV 33124120-2)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Διαγνωστικής με Υπερήχους (CPV 33124120-2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 03/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Τα

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ενοικίαση Λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό.(CPV 60172000-4)

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ενοικίαση Λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό.(CPV 60172000-4) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 02/2022) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου ( CPV 24111900-4)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου ( CPV 24111900-4) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 01/2022) Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Οξυγόνου Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ» Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο