Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ιατρού Ουρολόγου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν.Ε. ¨ΘΡΙΑΣΙΟ” Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 05/2024) ( CPV 55300000-3) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες  Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού Οι παρεχόμενες

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 04/2024) ( CPV 90911200-8) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου.

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 3/2024) ( CPV 79713000-5) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 2/2024) ( CPV 72212420-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι υπηρεσίες

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν.Ε. “ΘΡΙΑΣΙΟ”

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Ουρολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Ο

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και εξυπηρετητών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και εξυπηρετητών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( CPV 51611100-9 ) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και

Περισσότερα »

Τελικός πίνακας επιλογής υποψηφίου για μία θέση Δ/ντη Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Τελικός πίνακας επιλογής υποψηφίου για μία θέση Διευθυντή Μαιευτικής – Γυναικολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.24) Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 01/2024) ( CPV 33696200-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο