Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού (Επαναπροκήρυξη, αρ. διακ. 09/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης Λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (Για το υποσύστημα Εργαστηρίων – Αιμοδοσία) Επαναπροκήρυξη (Διακήρυξη (ΑΡΙΘΜ. 09/2021) (CPV 72212420-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 08/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (συντήρηση κλιβάνων και πλυντηρίων αποστείρωσης CPV 50712000-9)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 08/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (συντήρηση κλιβάνων και πλυντηρίων αποστείρωσης CPV 50712000-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Συντήρηση Μηχανολογικών

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 18/2021) ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων (Βρογχοσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 18/2021) ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων (Βρογχοσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 17/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας (Αντιδραστήρια) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 24931250-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 17/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας (Αντιδραστήρια) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 24931250-6) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 16/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Καλλιεργειών Μικροβιολογίας με την παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 33698100-0)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 16/2021) Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Καλλιεργειών Μικροβιολογίας με την παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 33698100-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοτοπικών αντιδραστηρίων (Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 33696400-9)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοτοπικών αντιδραστηρίων (Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ( CPV 33696400-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ με

Περισσότερα »

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εργασία αντικατάστασης λήψεων Ο2 ,αέρα, κενού και τη προμήθεια- εγκατάσταση δύο εκτονωτών Β’ σταδίου οξυγόνου

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εργασία αντικατάστασης λήψεων Ο2 ,αέρα, κενού και τη προμήθεια- εγκατάσταση δύο εκτονωτών Β’ σταδίου οξυγόνου Αναγράφονται παρακάτω οι εξής τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την αντικατάσταση εκτονωτών Β’ σταδίου

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών ( CPV 33694000-1) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαγνωστικών Ουσιών με παραχώρηση συνοδού

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 79713000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  13/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  12/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

Περισσότερα »
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο