Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν.Ε. “ΘΡΙΑΣΙΟ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν.Ε. “ΘΡΙΑΣΙΟ” Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Περισσότερα »

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022) CPV 33696200-7 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με

Περισσότερα »

Επαναπροκύρηξη Διαγωνισμού για υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για υπηρεσίες εστιατορίου και φαγητού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2022) ( CPV 55300000-3) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες  Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού Οι παρεχόμενες

Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς Προς Αποτεφρωτήρας Α.Ε Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για ένα έτος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( CPV CPV 79211000-6) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για ένα έτος Οι

Περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευές και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 23/2022) ( CPV 50421000-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια απινιδωτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια απινιδωτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 22/2022) ( CPV 33182100-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Απινιδωτών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια Βηματοδοτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την για προμήθεια Βηματοδοτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 21/2022) ( CPV 33182210-4) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Βηματοδοτών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται

Περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικές Ουσίες

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 19/2022) Αντιδραστήρια Παθολογοανατομικού & Κυταρολογικού ( CPV 33696000-5) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια 

Περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 18/2022) ( CPV 33694000-1) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαγνωστικών Ουσιών

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο