Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων

Προσωπικό

ΌνομαΘέσηΕπικοινωνία
Τσακιρίδης ΓεώργιοςΥπεύθυνος Γραφείου213 2028 555
Κατωπόδης ΠαναγιώτηςΥπάλληλος Γραφείου213 2028 556
Κατάρας ΔημήτριοςΥπάλληλος Γραφείου213 2028 556

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουgr.pdlyy@thriassio-hosp.gr

logtext

Στο Νοσοκομείο μας οργανώθηκε και λειτουργεί το αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας». Βασιζόμενο  στην  Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017)  και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Σκοπός & Στόχοι

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες – αναφορές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό, την υγεία. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές. Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύστημα Υγείας.

Ενημερωτική Αφίσα

Νομικό πλαίσιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι των παρακάτω:

Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Αρθρα 47 & 94-100 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Αρθρα 1& 2, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»
Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Αρθρο 1, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Αρθρο 1, «Κύρωση της Σύμβασης του συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιομάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική»
Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005), «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001). «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας»

Αντικείμενο και αρμοδιότητες

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο