Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος https://www.thriassio-hosp.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ». Το Νοσοκομείο είναι αποκλειστικός διαχειριστής της ιστοσελίδας και είναι υπεύθυνο για τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας, δεν λαμβάνουμε κατά κύριο λόγο προσωπικά δεδομένα. Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο διασφάλισης των δικαιωμάτων σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Νοσοκομείο έχετε τη δυνατότητα:

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@thriassio-hosp.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr >>>>  Τα δικαιώματά μου >>>> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις 11/12/2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο