Ιστορία

history

«Η υλοποίηση τελικά του οράματος δημιουργίας του νοσοκομείου Ελευσίνας αποτελεί θρίαμβο των δυνατοτήτων δουλειάς και συλλογικής προσπάθειας  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Συνδικάτων , του λαού , των τοπικών οικονομικών παραγόντων και της συνεργασίας με κρατικούς παράγοντες, Θρίαμβο του σωστού συνδυασμού κινητοποιήσεων και διαβημάτων προς κάθε αρμόδιο ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση.»

Πηγή: Λεβέντης Μ. (1995), Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» Η υλοποίηση ενός Οράματος, εκδ. Δήμος Ελευσίνας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο