Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασίας τοποθέτησης Ειδικευμένων Ιατρών για Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

Το ΓΝΕ “ΘΡΙΑΣΙΟ” με την υπ’ αριθμό Γ5α/Γ.Π. 29527 απόφαση αναγνωρίζετε  ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας. 

Για την διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία, Δείτε την υπ’ Αριθμ. Γ4α/οικ.24194 απόφαση παρακάτω

ΦΕΚ 6714 Τ Β΄ -27/12/2022

Αναγνώριση νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

ΦΕΚ 1904 Τ Β'-13/05/2021

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε PDF

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ηλεκτρονικός Κατάλογος υποψηφίων Ιατρών ΕΣΥ για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ηλεκτρονικός Κατάλογος υποψηφίων Ιδιωτών Ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο