Διαχείριση Ιστοσελίδας

Η παρούσα Ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Καθώς επίσης και η συντήρηση και ενημέρωση θα γίνεται από την ίδια ομάδα

Παρακαλώ όπως αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα συνημμένα σας στο : managesite@thriassio-hosp.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο