Ανακατασκευή τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» είναι από τα πρώτα Νοσοκομεία στην Ελλάδα, που έλαβε έγκριση για την ανακαίνιση – ανακατασκευή και επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου το ΘΡΙΑΣΙΟ θα αποκτήσει  ένα σύγχρονο  ΤΕΠ βασισμένο σε διεθνή πρότυπα προσφέροντας στους Λήπτες Υγείας ένα λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον για την αντιμετώπιση των οξέων και επειγόντων περιστατικών.

Για τις ανάγκες του έργου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, το ΤΕΠ μεταφέρεται προσωρινά  στην Νότια πλευρά του Νοσοκομείου (απέναντι από την είσοδο του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων). Η ροή Ασθενοφόρων και οχημάτων θα γίνεται από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου (Δυτική πύλη) και η έξοδος από την Νότια πύλη.

Η πρώτη εφημερία στους χώρους του προσωρινού ΤΕΠ είναι 10 Μαρτίου 2024.

Όπως και κάθε έργο μεγάλης κλίμακας, αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στην τρέχουσα λειτουργία, με πιθανή αναστάτωση. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ενοχλητικής επίδρασης αυτής στον ρυθμό λειτουργίας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο