Διοίκηση

Διοικητής

Αντωνίου Δημήτριος

Επικοινωνία

Αναπληρωτής Διοικητής

Βαρελάς Κλεάνθης

Επικοινωνία

Γραμματεία Διοικητή

Σωτηρίου Σόνια

Επικοινωνία

Γραμματεία Διοίκησης - Αναπληρωτή Διοικητή

Αχειμάστου Ελένη

Επικοινωνία

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο