ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2020

Η Οικονομική Υπηρεσία ενημερώνει τους προμηθευτές του ότι στα πλαίσια οδηγιών και εντολών περί της πρόσβασης στους χώρους του Νοσοκομείου για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19, θα διαθέτει τις βεβαιώσεις φόρου για το έτος 2020 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε τα αιτήματά σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση logistirio1@thriassio-hosp.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2132028510

Σας ευχαριστούμε

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο