Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (webinar) της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Α΄ εξαμήνου 2022

Η Ομάδα Εργασίας της  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του Θριάσιου Νοσοκομείου με στόχο την παροχή  ποιοτικών,  ασφαλών, αλλά και αποδοτικών Υπηρεσιών Υγείας, συνεχίζει για το 2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επαγγελματιών Υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Σκοπός του προγράμματος η επικαιροποίηση των γνώσεων μέσω της  παρουσίασης των νεότερων δεδομένων   στο πεδίο της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και η βελτίωση της συμμόρφωσης του προσωπικού στην εφαρμογή των καθημερινών πρακτικών.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεωνe-presence, σύμφωνα με τα πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για τους ορισθέντες Κλινικούς Συνδέσμους της Επιτροπής Λοιμώξεων.

Προκειμένου να αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής στον ενδιαφερόμενο, είναι απαραίτητη η δήλωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και η συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής που θα βρείτε εδώ: Φόρμα εγγραφής

Όλοι οι εκπαιδευτές θα λάβουν Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Λοιμώξεων και οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση παρακολούθησης ( βάσει της καταγεγραμμένης διαδικτυακής συμμετοχής τους).

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, θα υπάρχει ενεργός- διαδραστική συμμετοχή των παρακολουθούντων.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος η Ομάδα Εργασίας ΕΝΛ : Σ. Συμπάρδη, Α. Αρβανίτη, Β. Κολονιώτη

Εκπαίδευση

Πληροφορίες

Πρόεδρος

Στ. Συμπάρδη

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Γρ. Λοιμώξεων 

Ακριβή Αρβανίτη

Βασιλική Κολονιώτη

Τηλ. 2105516194-195

infections@thriassio-hosp.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης
Τσακιρίδης Γεώργιος
Τήλ 213 2028555

gtsakiridis@thriassio-hosp.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο