Διαπίστευση Αιματολογικού και Βιοχημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189:2012

Διαπίστευση Αιματολογικού και Βιοχημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189:2012

Αυξημένες ανάγκες σε παράγωγα αίματος

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαπίστευσης του Αιματολογικού και Βιοχημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του νοσοκομείου μας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO15189:2012.

Η διαπίστευση ISO 15189:2012 επικυρώνει την τεχνική επάρκεια των  Εργαστηρίων και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τεχνικές για τη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας έκδοσης των αποτελεσμάτων από έμπειρο επιστημονικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό .

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό των εργαστηρίων που συμμετείχε στις διαδικασίες της διαπίστευσης καθώς και το  Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Εκπαίδευσης για την ενεργό συμμετοχή του και την καθοριστική συμβολή του στο όλο εγχείρημα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο