Διαδικτυακές Εκπαιδεύσεις Ιατρών και Νοσηλευτών στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Εκπαίδευση

To επόμενο χρονικό διάστημα είναι προς ένταξη όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου με το σύστημα της ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Προκειμένου να βελτιώσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού το επόμενο χρονικό διάστημα, θα διεξάγονται το απόγευμα εκπαιδευτικές διαδικτυακές συναντήσεις, σχεδόν καθημερινά, για Ιατρούς και Νοσηλευτές.

Για την συμμετοχή σας στις εκπαιδευτικές συναντήσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στις επισυναπτόμενες φόρμες προκειμένου να σας αποστέλλονται οι προσκλήσεις (η εγγραφή γίνεται μία φορά και θα σας αποστέλλονται προσκλήσεις με προαιρετική συμμετοχή). Οι νοσηλευτές που ήδη είχαν εγγραφεί στα προηγούμενα 5  μαθήματα δεν είναι απαραίτητο να εγγραφούν εκ νέου.

Πληροφορίες


Σχεδιασμός – υλοποίηση

Τσακιρίδης Γεώργιος
Τήλ 213 2828555

gtsakiridis@thriassio-hosp.gr

logtext
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο