Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εργασία αντικατάστασης λήψεων Ο2 ,αέρα, κενού και τη προμήθεια- εγκατάσταση δύο εκτονωτών Β’ σταδίου οξυγόνου

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εργασία αντικατάστασης λήψεων Ο2 ,αέρα, κενού και τη προμήθεια- εγκατάσταση δύο εκτονωτών Β’ σταδίου οξυγόνου

Αναγράφονται παρακάτω οι εξής τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την αντικατάσταση εκτονωτών Β’ σταδίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

 

  1. Το συγκρότημα μειωτών πίεσης να περιλαμβάνει διπλό μειωτήρα Ο2  παροχής τουλάχιστον 2χ25 m3/h .
  2. Μηχανισμός εφεδρικής λήψης αέρα στη χαμηλή πίεση.
  3. Βάνες εισαγωγής-εξαγωγής.
  4. Φωτοσήμανση Ethernet & alarm υψηλής και χαμηλής πίεσης στην έξοδο.
  5. Μανόμετρα στην εισαγωγή και εξαγωγή.

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα εξαρτήματα περικλείονται σε μεταλλικό ερμάριο.

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο