Εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη κενών εφημερίας του Νοσοκομείου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη κενών εφημερίας του Νοσοκομείου

Ανακοίνωση

Το Ν. Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του μέρους Β του ν4889/22 (Α’ 21), (το οποίο τροποποιεί πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4839/2021 (Α’ 181)),    προσκαλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών των ειδικοτήτων:

  • Παθολόγων
  • Πνευμονολόγων
  • Παιδιάτρων
  • Μικροβιολόγων

Προκειμένου να  παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας στο ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

Για πληροφορίες τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ: 2132028525

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο