Εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη κενών εφημερίας του Νοσοκομείου

Ανακοίνωση

Το Ν. Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του μέρους Β του ν4889/22 (Α’ 21), (το οποίο τροποποιεί πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4839/2021 (Α’ 181)),    προσκαλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών των ειδικοτήτων:

  • Παθολόγων
  • Πνευμονολόγων
  • Παιδιάτρων
  • Μικροβιολόγων

Προκειμένου να  παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας στο ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

Για πληροφορίες τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ: 2132028525

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο