Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δεκέμβριο 2020 στο Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» λειτουργεί Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου, το οποίο εξασφαλίζει την ταχύτερη και ακριβέστερη δυνατή διάγνωση για τους θετικούς σε Covid-19 ασθενείς και ως εκ τούτου και την ταχύτερη και ασφαλέστερη αντιμετώπισή τους.

Στην λειτουργία του εν λόγω εργαστηρίου συνέβαλαν ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε,που προέβησαν στην δωρεά 5.000 αντιδραστηρίων μοριακής διάγνωσης SARS-CoV-2 έκαστος,

εξασφαλίζοντας και τον συνοδό εξοπλισμό ενός συστήματος REAL-TIME PCR.

Με τη σειρά του το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε σε μόλις 2 εβδομάδες το προσωπικό που σήμερα στελεχώνει το εν λόγω εργαστήριο.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ε «ΘΡΙΑΣΙΟ» ευχαριστεί θερμά τις εν λόγω εταιρείες για την έμπρακτη συμπαράσταση και την πολύτιμη προσφορά τους, η οποία συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ειδικά στους πάσχοντες με  COVID-19.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο