Πίνακας τελικής επιλογής για επιμελητή Νευροχειρουργικής

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Νευροχειρουργικής (με εμπειρία στο Νευροφυσιολογικό έλεγχο)(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.20) για το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο