ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" Κωδ Θέσης 2.22

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο