ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για μία θέση Διευθυντή ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας για το Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ''ΘΡΙΑΣΙΟ'' (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.18)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο