ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πίνακας κατάταξης για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Παιδιατρικής για το Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.29)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο