ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.21)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο