ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηγίου για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Παιδιατρικής για το Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.29)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο