Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (2η Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εγκρίνουμε

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών  – του κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν.Ελευσίνας ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣΤΜΗΜΑ /ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ1
ΜΕΘΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ( ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΤΕΠΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα διάσωση προνοσοκομειακή περίθαλψη διαχείριση –διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΡΑΓΜΑΤΩΝΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ( ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΡΑΓΜΑΤΩΝ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1

Η  Αίτηση  –  δήλωση  υποψηφιότητας  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.gr ,  με  την  χρήση  των κωδικών  εισαγωγής  στο  TAXISNET.   

  Στην  ανωτέρω  ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν  οδηγίες για τη συμπλήρωση  της  ηλεκτρονικής  αίτησης.

 

Η  προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 24.03.2023 ώρα 14:00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07.04..2023  ώρα 24:00

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο