Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή για το  Γ.Ν.Ελευσίνας ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ /ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16.05.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30.06.2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι)
Η Απόφαση- Προκήρυξη του Νοσοκομείου για την παραπάνω θέση πρέπει να εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr , το αργότερο μέχρι και την 11η.05.2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο