Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Επιμελητής Β Αναισθησιολογίας

Προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού  του κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν.Ελευσίνας ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ

 

 

Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄

 

 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 

 

1

         

Η  Αίτηση  –  δήλωση  υποψηφιότητας  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση   esydoctors.moh.gov.gr ,  με  την  χρήση  των κωδικών  εισαγωγής  στο  TAXISNET.   

  Στην  ανωτέρω  ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν  οδηγίες για τη συμπλήρωση  της  ηλεκτρονικής  αίτησης.

 

 

Η  προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις13.10.2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 20.10.2022 ώρα 24:00

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε  για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί , αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10.10.2022.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο