Πρόσκληση για πρόσληψη Αγγειοχειρούργου για κάλυψη εφημεριών

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής  με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του μόνο για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (εικοσιτετράωρης) του Γ.Ν.Ε. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης  για ακόμα έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ 208/Α΄/5-11-2021) το άρθρο 6 του Ν.4889/2022(ΦΕΚ 21/Α΄/10-2-2022) το άρθρο 14 του Ν.4917/2022 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/31.03.2022)  το άρθρο 66 του Ν.4967/2022 (ΦΕΚ 171/τ.Α’/09.09.2022)  το άρθρο 52 του Ν.5007/2022 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23.12.2022-Κεφάλαιο Δ΄, το άρθρο 94 του Ν.5034/2023(ΦΕΚ 69/τ.Α’/18.03.2023)  το άρθρο 91 του Ν.5041/2023(ΦΕΚ 87/τ.Α’/08.04.2023) , το άρθρο 3-Μέρος Β΄-παράγραφος 1.β. του Ν.5057/2023(ΦΕΚ 164/τ.Α΄/06.10.2023) το άρθρο 66-Μέρος Ε΄-παράγραφος 1.α)  του Ν.5079/2023(ΦΕΚ 215/τ.Α΄/22.12.2023) και το άρθρο 50–παράγραφος 1.α) του Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/13.04.2024) ως εξής:

 

  • Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής, έως δύο (2) εφημερίες τον μήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Oι ενδιαφερόμενοι   έχουν  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής  μέσω πιστοποιημένης διαδικασίας με κωδικούς TAXIS από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://thriassio-hosp.gr/e-aitimata/

Για την ορθή ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέγετε Σύνδεση με ΓΓΠΣ(taxis)
  2. Επιλέγετε την καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και τέλος επιλέγετε το πλήκτρο «Εγγραφή».
  3. Επιλέγετε την καρτέλα «Πολίτης» και συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στο πεδίο «Θέμα» επιλέγετε

   «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δ.Α.Π.Υ στο  ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο».

4.Στο πεδίο  «Αιτούμαι» συμπληρώνετε το παρακάτω κείμενο:

   «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ

    ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  ΚΕΝΩΝ  ΕΝΕΡΓΟΥ (ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ»

5.Στην περιοχή «Υποβολή Συνημμένων» προσθέτετε  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ

   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Παράρτημα Ι- λήψη από την προκήρυξη).

  1. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την συμπλήρωση της αίτησης σας πατάτε το πλήκτρο «Υποβολή»  και τέλος με το

    πλήκτρο «Εμφάνιση» όπου  ενημερώνεστε για τον  αριθμό πρωτοκόλλου.

  1. Απαραίτητη εργασία στο τέλος της υποβολής της αίτησης  είναι η αποσύνδεση.

 

 

  • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες και ξεκινάει από 27 Ιουνίου  2024 έως και  30 Ιουνίου  2024 .
  • Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
  • Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΙΑΣΙΟ.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του   νοσοκομείου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο