Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Προς Τεχνικά Αέρια

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας της παρούσας πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies4@thriassio-hosp.gr

Προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια υγρού οξυγόνου έως και 31.03.2022

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο