Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιδιώτη Ιατρό Πνευμονολόγο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας καλεί

Ειδικευμένο ΠΕ  ιατρό ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας για να συνεργαστεί με το ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» υπό το καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του εν λόγω φορέα σε ιατρικό προσωπικό.  

α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(σε μήνες)

 

1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

 

1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

12

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Oι ενδιαφερόμενοι   έχουν  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής  μέσω πιστοποιημένης διαδικασίας με κωδικούς TAXIS από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://thriassio-hosp.gr/e-aitimata/

Για την ορθή ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέγετε Σύνδεση με ΓΓΠΣ(taxis)
  2. Επιλέγετε την καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και τέλος επιλέγετε το πλήκτρο «Εγγραφή».
  3. Επιλέγετε την καρτέλα «Πολίτης» και συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στο πεδίο «Θέμα» επιλέγετε «Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δ.Α.Π.Υ στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο».

4.Στο πεδίο  «Αιτούμαι» συμπληρώνετε το παρακάτω κείμενο:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

5.Στην περιοχή «Υποβολή Συνημμένων» προσθέτετε  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Παράρτημα Ι- λήψη από την προκήρυξη).

6. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την συμπλήρωση της αίτησης σας πατάτε το πλήκτρο «Υποβολή»  και τέλος με το πλήκτρο «Εμφάνιση» όπου  ενημερώνεστε για τον  αριθμό πρωτοκόλλου.

7. Απαραίτητη εργασία στο τέλος της υποβολής της αίτησης  είναι η αποσύνδεση.

 

  • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες και ξεκινάει από 01 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη έως και  03 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή .
  • Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
  • Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΙΑΣΙΟ.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του   νοσοκομείου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο