Πρόσκληση κλήρωσης για τοποθέτηση ειδικευομένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Πρόσκληση στην κλήρωση για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής στον κατάλογο κατά την πρώτη εφαρμογή του ΦΕΚ 6287/τ.Β’/01.11.2023 για την διαδικασία τοποθέτηση ειδικευομένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Πρόσκληση στην κλήρωση για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής στον κατάλογο κατά την πρώτη εφαρμογή του ΦΕΚ 6287/τ.Β’/01.11.2023 για την διαδικασία τοποθέτηση ειδικευομένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Σας καλούμε στις 06.12.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15μμ στο Γραφείο του Διοικητή του Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» στον 1Ο όροφο προκειμένου να παραστείτε, εάν το επιθυμείτε, στην κλήρωση που θα γίνει κατά την πρώτη εφαρμογή του ΦΕΚ 6287/τ.Β’/01.11.2023, για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής ιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας στον ηλεκτρονικό κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας προκειμένου να εξειδικευτούν στη Επεμβατική Καρδιολογία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευσης με το υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2335/τ. Β’/12.04.2023.

Οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμη αίτηση και θα συμμετέχουν στην κλήρωση είναι δύο (2). Στο αναγνωρισμένο κέντρο του Νοσοκομείου μας για την χορήγηση εξειδίκευσης στην Επεμβατική Καρδιολογία δύναται να τοποθετηθεί ένας (1) εξειδικευόμενος ιατρός από τον ηλεκτρονικό κατάλογο για δύο (2) έτη.

 

Α/Α    ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1        28031/07.11.2023

2        28843/16.11.2023

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο