Τελικός πίνακας μοριοδότησης Νευροχειρουργικής

Τελικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Νευροχειρουργικής (με εμπειρία στο Νευροφυσιολογικό έλεγχο (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.20) για το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο